Þingeyjarsveit

9.552,88 tonn

Heildarmagn úrgangs

2022

886,07 tonn

Heildarmagn urðaðs úrgangs

2022

189,85 tonn

Heildarmagn heimilisúrgangs

2022

Urðaður heimilisúrgangur

2022

9.552,88 tonn

Engin gögn

Heildarmagn úrgangs

2022

886,07 tonn

Heildarmagn urðaðs úrgangs

2022

189,85 tonn

Heildarmagn heimilisúrgangs

2022

Urðaður heimilisúrgangur

2022

Heildarmagn heimilis- og rekstrarúrgangs (án úrgangs frá mannvirkjagerð)

Mest urðuðu úrgangsflokkarnir 2022

Hlutfall meðhöndlunarflokka eftir árum

Stærstu úrgangsflokkarnir 2022

Hlutfall meðhöndlunarflokka 2022

Markmið endurnýtingar og endurvinnslu

Önnur markmið

Gagnagrúsk