Lög og reglur

Meðhöndlun úrgangs

Vörur sem bera úrvinnslu- og skilagjald

Endurvinnsla skipa

Raf- og rafeindatækjaúrgangur, rafhlöður og rafgeymar

Flutningur úrgangs

Umbúðaúrgangur

Spilliefni

Annað

* Reglugerðir þar sem breytingar hafa ekki sameinast upphaflegu reglugerð (ekki "consolidated")