Húnaþing vestra

2.012,47 tonn

Heildarmagn úrgangs

2021

1.371,47 tonn

Heildarmagn urðaðs úrgangs

2021

427,17 tonn

Heildarmagn heimilisúrgangs

2021

215,24 tonn

Urðaður heimilisúrgangur

2021

2.012,47 tonn

Heildarmagn úrgangs

2021

1.371,47 tonn

Heildarmagn urðaðs úrgangs

2021

427,17 tonn

Heildarmagn heimilisúrgangs

2021

215,24 tonn

Urðaður heimilisúrgangur

2021

Heildarmagn úrgangs eftir árum

Mest urðuðu úrgangsflokkarnir 2021

Hlutfall meðhöndlunarflokka eftir árum

Stærstu úrgangsflokkarnir 2021

Hlutfall meðhöndlunarflokka 2021

Markmið endurnýtingar og endurvinnslu

Önnur markmið

Gagnagrúsk