Hafnarfjarðarkaupstaður

87.131,83 tonn

Heildarmagn úrgangs

2022

17.470,94 tonn

Heildarmagn urðaðs úrgangs

2022

25.977,26 tonn

Heildarmagn heimilisúrgangs

2022

11.327,69 tonn

Urðaður heimilisúrgangur

2022

87.131,83 tonn

Heildarmagn úrgangs

2022

17.470,94 tonn

Heildarmagn urðaðs úrgangs

2022

25.977,26 tonn

Heildarmagn heimilisúrgangs

2022

11.327,69 tonn

Urðaður heimilisúrgangur

2022

Heildarmagn heimilis- og rekstrarúrgangs

Mest urðuðu úrgangsflokkarnir 2022

Hlutfall meðhöndlunarflokka eftir árum

Stærstu úrgangsflokkarnir 2022

Hlutfall meðhöndlunarflokka 2022

Markmið endurnýtingar og endurvinnslu

Önnur markmið

Gagnagrúsk